fbpx

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet verhuurderheffing. 
U krijgt hiermee te maken als u op 1 januari 2017 meer dan 10 huurwoningen bezit met een maandelijkse huurprijs niet hoger dan € 710,68. U moet dan aangifte doen en waarschijnlijk verhuurderheffing betalen.

Samen eigenaar?

Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning? Dan moet degene die de WOZ-beschikking krijgt aangifte doen en verhuurderheffing betalen.

Aangifte Verhuurderheffing

Had u op 1 januari 2017 meer dan 10 woningen in bezit bestemd voor verhuur? Dan krijgt u van de Belastingdienst een uitnodiging om aangifte te doen. 
Hebt u een uitnodiging  gekregen om aangifte te doen, maar u bezit 10 of minder woningen? Dan moet u toch aangifte doen.
Hebt u geen uitnodiging gekregen, maar u doet toch aangifte verhuurderheffing over 2017 als het volgende voor u geldt:
• U bent op 1 januari 2017 eigenaar van meer dan 10 huurwoningen die op of onder de huurgrens van € 710,68 vallen.
Was u óp 1 januari eigenaar van meer dan 10 huurwoningen, maar ná 1 januari niet meer? Dan moet u toch aangifte doen en verhuurderheffing betalen. Wordt u ná 1 januari eigenaar van een huurwoning en komt u daardoor boven de drempel van 10 woningen? Dan moet u in 2018 aangifte doen en verhuurderheffing betalen.
Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning? Dan moet degene die de WOZ-beschikking krijgt aangifte doen en verhuurderheffing betalen.
De aangifte moet uiterlijk 30 september 2017 zijn ingediend.

Verhuurderheffing betalen

Uw betaling moet uiterlijk op 30 september 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn. Maak het bedrag over naar IBAN (rekeningnummer) NL26 INGB 0000 4412 90 op naam van de Belastingdienst in Apeldoorn.
Betaalt u vanuit het buitenland? Gebruik dan ook de BIC-code ING BNL2A. Vergeet niet uw aangiftekenmerk te vermelden. Gebruik hiervoor het vak 'omschrijving' of 'mededeling'.
U betaalt verhuurderheffing over uw woningen in Nederland die voor de verhuur zijn bestemd. Het gaat hier om woningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan € 710,68.
Hebt u woningen met een huur die hoger is dan € 710,68? Dit zijn woningen in de 'vrije sector'. Voor deze woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen. Ook buiten de verhuurderheffing vallen:
• onzelfstandige wooneenheden, bijvoorbeeld een studentenhuis met een gezamenlijke keuken en badkamer
• huurwoningen die worden verhuurd als hotel-, pension-, kamp- of vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar voor een korte periode verblijven

Berekening verhuurderheffing

De basis voor de verhuurderheffing zijn de WOZ-waarden van uw woningen. Uitgangspunt is de WOZ-waarde in de beschikking die u begin 2017 hebt ontvangen.
1. Berekenen totale WOZ-waarde van de woningen met huurprijs ≤ €710,68.
2. Berekenen de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.
3. Van de totale waarde van uw woningen wordt 10 keer de gemiddelde waarde afgetrokken. 
4. Over het bedrag dat daar uitkomt, betaalt u een percentage aan verhuurderheffing. Voor 2017 is dit percentage vastgesteld op 0,536%.
Bron: De Belastingdienst