fbpx

Op 15 maart werd in de Staatscourant gepubliceerd dat de wetswijziging ingaat per 1 april 2017. De belangrijkste aanpassingen:
  • Woningcorporaties kunnen vanaf 1 januari 2017 korting krijgen op de verhuurderheffing voor nieuwbouwwoningen die onder de aftoppingsgrens worden verhuurd.
  • Corporaties in regio’s met een gespannen woningmarkt (waar de WOZ-waarden van woningen fors stijgen) worden ontzien. 
  • Verhuurders hoeven geen heffing te betalen over het gedeelte van de WOZ-waarde van een woning boven 250.000 euro.
  • De kortingsregeling voor transformatie van gebouwen wordt verlengd tot en met 2019.
  • Vrijstelling voor verhuurders met minder dan 51 woningen.
  • Vrijstelling van de heffing voor woningen die door woningcorporaties in krimpgebieden worden gekocht van particulieren en daarna verhuurd als sociale huurwoning.
  • Vrijstelling van de heffing voor Rijksmonumenten.
  • Het tarief van de heffing gaat omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning. 
De bepalingen die betrekking hebben op de wijziging van de heffingsvrije voet, de vrijstelling voor monumenten en maximering van de woningwaarde waarover geheven wordt, treden in werking per 1 januari 2018.