fbpx

Op elke factuur moeten de volgende gegevens staan:
• de naam en het adres van de leverancier
• het btw-identificatienummer van de leverancier
• uw naam en adres
• het factuurnummer
• de factuurdatum
• datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
• de hoeveelheid en soort geleverde goederen
• de aard en de soort geleverde diensten
• het btw-identificatienummer van de afnemer (ICP intracommunautaire prestaties (naar/van EU-landen), vervoersdiensten, verlegging)
Voor elk btw-tarief of vrijstelling moet op de factuur vermeld staan:
• de prijs per stuk of eenheid, exclusief btw
• eventuele kortingen als die niet in deze prijs zijn opgenomen
• het toegepaste btw-tarief
• de vergoeding (de prijs exclusief btw)
• bij vooruitbetaling: de datum van betaling als die afwijkt van de factuurdatum
• het btw-bedrag
• bijzondere btw-regeling

Margeregeling

Margegoederen zijn gebruikte goederen (behalve vervoermiddelen die nog maar weinig gebruikt zijn, edele metalen, edelstenen of margegoederen die u zelf hebt gebruikt) die u hebt ingekocht zonder btw. U kunt de margeregeling ook gebruiken bij kunst, antiek en verzamelvoorwerpen die u met btw koopt of invoert. U mag dan de margeregeling toepassen. U berekent de btw dan niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt geen btw terug.

Verleggingsregeling

Als u de btw naar een andere ondernemer verlegt, dan brengt u geen btw in rekening, vermeldt u op de factuur: 'btw verlegd' en het btw-nummer van de ondernemer naar wie u de btw verlegt. In uw btw-aangifte vult u in voor welke omzet u de btw hebt verlegd. 
Als de btw naar u is verlegd, dan vult u de vergoeding die u betaald heeft en de naar u verlegde btw in. U mag de verlegde btw aftrekken. U vult de verlegde btw en de aftrekbare btw in dezelfde btw-aangifte. Per saldo betaalt u dan niets.
U verlegt altijd btw over het totale bedrag dat u in rekening brengt.
U blijft wel verantwoordelijk voor de btw die u verlegt. Zoek daarom van tevoren uit of degene naar wie u de btw verlegt, hiervoor wel in aanmerking komt.

Benzinebonnen

Op de benzinebonnen kan uw naam en adres dan achterwege blijven. Voor de btw-aftrek geldt de voorwaarde dat uw naam en adres als klant te achterhalen moeten zijn door de betaalwijze. Dat is het geval als u bijvoorbeeld met een bankpas, creditcard of tankpas betaalt.

Openbaar vervoer en taxi's

Maakt u gebruik van openbaar vervoer of taxi's? Dan hoeft er geen factuur te worden uitgereikt.
Eten en drinken in de horeca
Koopt u eten en drinken in de horeca voor gebruik ter plaatse? De btw hierover is niet aftrekbaar. Er hoeft dus ook geen factuur te worden uitgereikt.
Facturen in de landbouw
Als u goederen of diensten van een ondernemer die gebruikmaakt van de landbouwregeling koopt, dan krijgt u een factuur zonder btw en mag 5,4% van het factuurbedrag als voorbelasting aftrekken. U hebt dan wel een landbouwverklaring nodig.
Uw leverancier moet dan op de factuur vermelden dat hij de landbouwregeling toepast en u een landbouwverklaring geven.