fbpx

Bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers i.v.m. coronacrisis

U kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld.
Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen.
Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. 
U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.
Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.
U kunt het bijzonder uitstel van betaling voor de Omzetbelasting over het 1e kwartaal zelf makkelijk indienen.
Zodra de aangifte Omzetbelasting over het 1e kwartaal 2020 is ingediend door u of namens u, moet u per direct het verzoek tot uitstel schrijven, printen, tekenen en aangetekend naar het bovengenoemde adres verzenden. 

Let op:

Omzetbelasting over het 1e kwartaal 2020
Uitstel is nog geen afstel. Oftewel, uiteindelijk moet u wel betalen.
Na drie maanden moet u de Omzetbelasting over het 1e en het 2e kwartaal 2020 betalen.
Zorg dat u niet na drie maanden nog meer in betalingsproblemen komt.
Deze maatregel is bedoeld voor de ondernemers die door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen zijn gekomen.   
Denk hierbij aan het verplicht sluiten van de onderneming, zoals sport- en fitnessclubs, sauna’s en horecagelegenheden, terwijl de kosten voor huur, gas, water en licht et cetera door blijven lopen.  
Of aan een ondernemer wiens kind niet meer naar de opvang kan, waardoor de ondernemer zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. 
Hierdoor wordt geen of minder omzet behaald, terwijl kosten blijven doorlopen. 
Ook kunt u denken aan ondernemers bij wie de omzet vermindert, omdat klanten thuis blijven.

Voorbeeld het verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor eenmanszaken

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen 
Plaats, datum
Betreft: Verzoek om bijzonder uitstel van betaling i.v.m. coronavirus

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij vraag ik, de heer/mevrouw (naam), wonende aan de (straat en huisnummer, postcode en woonplaats), BSN (nummer), BTW-nr (nummer), handeld onder de naam (naam onderneming), gevestigd aan de (straat en huisnummer, postcode en woonplaats), uw aandacht voor het volgende.
Ik ben door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen gekomen, doordat (toelichting ). 
In dat kader verzoek ik u uitstel van betaling te verlenen tot (datum) voor de volgende belastingaanslagen:
Aanslagnummer: _______________
Bedrag: €_______________

(Optie indien van toepassing)
Ook maak ik bezwaar tegen de verschuldigde verzuimboete ten bedrage van (bedrag) die is opgelegd als gevolg van de te late betaling van de naheffingsaanslagaanslag omzetbelasting over het tijdvak (tijdvak), met aanslagnummer (aanslagnummer) te verminderen tot nihil. 
Het niet betalen van de aanslag kan niet aan mij worden verweten, omdat (motivering ).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Hoogachtend, 

 ________________ (Handtekening)

(naam)
Bron: 
Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 19-03-2020, betreft Uitstel van betaling voor ondernemers