fbpx

Letters in het nummer van een aangifte-, aanslag- of beschikking

A - Loonbelasting naheffing
B - Omzetbelasting
F - Omzetbelasting naheffing
H - Inkomstenbelasting / premie volksverz.
J - Teruggave loonheffingen – bijdrage zorgverzekeringswet
K - Vermogensbelasting
L - Loonbelasting
M - Motorrijtuigenbelasting
N - Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)
O - Omzetbelasting teruggaaf
S - Premie ziekenfondswet zelfstandigen
T - Toeslagen
T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag
T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag
V - Vennootschapsbelasting
W - Zorgverzekeringswet (ZVW)
Y - Motorrijtuigenbelasting naheffing
Z - Overige

Cijfers in het nummer van een aangifte-, aanslag- of beschikking

Cijfers voor de letter is een RSIN- of BSN-nummer (0000.00.000.H.00)
Cijfers na de letter is de tijvakcodering en de status codering:
het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna - een statuscodering

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 – 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 – Definitieve aanslag
7 tot en met 9 – 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 – 1e kwartaal
24 – 2e kwartaal
27 – 3e kwartaal
30 – 4e kwartaal

Voorbeelden

0000.00.000 als RSIN / BSN nummer):
0000.00.000.H.86 – Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018
0000.00.000.B.01.8030 – Omzetbelasting maart 2018