fbpx

U verwerkt de verschillende coronamaatregelen op de volgende wijze in de aangifte:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De uitbetaalde TOZO-uitkering ziet de Belastingdienst als inkomen. 
Dit bedrag staat vermeld in de vooraf ingevulde aangifte. 
Anders kunt u deze uitkering op basis van uw jaaropgaaf die u van de gemeente ontvangt apart opgeven in de aangifte. 
U doet dit onder het kopje ‘Pensioenen en andere uitkeringen’ en kiest vervolgens voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)’.
Over de uitgekeerde TOZO-uitkering betaalt u inkomstenbelasting. 
De ingehouden loonheffing die op de jaaropgaaf staat, vermeld u in de aangifte en komt in mindering op de inkomstenbelasting.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) & Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ontving u een tegemoetkoming in de vaste lasten? Of een eenmalige uitkering op grond van de TOGS? 
Hierover betaalt u geen belasting, maar u moet dit wel opgeven als onbelaste winstbestanddelen bij de rubrieken ‘Vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Buitengewone baten en lasten’.

Voor meer informatie kunt u terecht op belastingdienst.nl/corona en in de online aangifte zelf.

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kon u in 2020 misschien niet aan het urencriterium voldoen. 
Om te voorkomen dat u dan geen gebruik kunt maken van bepaalde aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek, gold van 1 maart tot 1 oktober 2020 een versoepeling van het urencriterium.
Gedurende die periode mag u ervan uitgaan dat u ten minste 24 uur per week aan zijn onderneming besteedde. 
Ook als dat in werkelijkheid niet zo was. Daardoor kunt u eenvoudiger voldoen aan het urencriterium.

Betaalpauze hypotheek

Betaalde u vanwege de coronacrisis tijdelijk zijn hypotheek niet en maakte hij in 2020 met zijn geldverstrekker een afspraak voor een betaalpauze? 
Dan betaalde u een periode geen of minder rente en aflossing. 
Dit kan gevolgen hebben voor uw belastingaangifte.

Kijk op de belastingdienst.nl voor meer informatie.

Meer informatie

Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers en gebruik ter voorbereiding de aangiftechecklist. Daarop vindt u alle gegevens die u nodig hebt voor de aangifte.

Bron: Belastingdienst