fbpx

Prijzen aangifte Inkomstenbelasting voor particulieren

Eenvoudig

 • Loon, pensioen en andere uitkeringen
 • Wat spaargeld
 • Plus €40 met fiscaal partner
 • Geen andere posten
 • Geen aanmerkelijk belang
 • Geen persoonsgebonden aftrek enz.
 • Aanleveren via het Klantenportaal Nextens
 • Tijdige, juiste en volledige aanlevering
 • 75.00

Standaard zonder fiscaal partner

 • Loon, pensioen en andere uitkeringen
 • Wat spaargeld
 • Geen fiscaal Partner
 • Max 3 extra posten
 • Geen aanmerkelijk belang
 • Geen persoonsgebonden aftrek enz.
 • Aanleveren via het Klantenportaal Nextens
 • Tijdige, juiste en volledige aanlevering
 • 125.00

Standaard met fiscaal partner

 • Loon, pensioen en andere uitkeringen
 • Spaargeld
 • Fiscaal partner
 • Max 3 extra posten
 • Geen aanmerkelijk belang
 • Persoonsgebonden aftrek enz.
 • Aanleveren via het Klantenportaal Nextens
 • Tijdige, juiste en volledige aanlevering
 • 154.00

Compleet

 • Loon, pensioen en andere uitkeringen
 • Spaargeld
 • Fiscaal partner
 • Andere posten
 • Aanmerkelijk belang
 • Persoonsgebonden aftrek enz.
 • Aanleveren via het Klantenportaal Nextens
 • Tijdige, juiste en volledige aanlevering
 • 222.00

Hulp bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting

Wilt u een hulp van de gecertificeerde belastingconsulent, lid van het Register Belastingadviseur (RB), bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting? Maak een afspraak met ons. Wij gebruiken eigen aangiftesoftware. U geeft dus niet uw DigiD aan ons. U hoeft ook geen machtigingscode aan te vragen via DigiD.  

Artikel 1 van Reglement Beroepsuitoefening RB: “Een lid is gehouden zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te verrichten, zich te houden aan wet- en regelgeving en zich verder te onthouden van al wat overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep.”

Hoe werkt het:

 1. Checklist en opdrachtbevestiging. U ontvangdt de checklist en opdrachtbevestiging. De Checklist is een vragenlijst. Wij verzoeken u de vragen, voor zover van toepassing, in te vullen en de opdrachtbevestiging te tekenen. Naar aanleiding van de ingevulde vragen kunt u zelf direct vaststellen de prijsklasse van uw aangifte. U verzendt naar ons per e-mail de volledig ingevulde Checklist en de getekende Opdrachtbevestiging.
 2. Klantenportaal van Nextens. Wij maken uw account in Nextens aan. Wij nodigen u uit voor het klantenportaal en u ontvangt een e-mail waarmee u een gebruikersnaam en wachtwoord kunt aanmaken. Op het moment dat u eenmaal bent ingelogd, bent u actief op het klantenportaal. 
 3. Documenten.  Met het Klantportaal levert u uw stukken aan. U kunt ook alles persoonlijk inleveren of versturen per post of e-mail. De originele documenten bewaart u thuis.
 4. Aangifte. Wij controleren of alle benodigde documenten zijn ontvangen en maken een dossier aan. Zodra dossier compleet is stellen wij de aangifte inkomstenbelasting op. 
 5. U ontvangt van ons per e-mail een Akkoordverklaring aangifte Inkomstenbelasting samen met de factuur. Wij vragen u één exemplaar voor akkoord te ondertekenen en aan ons te retourneren. U betaalt de factuur.
 6. Wij dienen de aangifte inkomstenbelasting voor u in bij de Belastingdienst. U ontvangt een exemplaar ingediende aangifte inkomstenbelasting van ons per e-mail.